Votum Sp. z o.o.
30-209 Kraków, ul. Malczewskiego 9
tel/fax: 012 625 43 91
mobil: +48780066477
OPIS SYSTEMU "NETVOTE"

System do obsługi walnych zgromadzeń "NetVote" zbudowany jest w szczególności z:
  • rejestratorów statycznych, umieszczonych na sali, w której odbywa się WZ, rejestrujących ilość oddanych głosów poprzez odczyt kodu umieszczonego na karcie dystansowej i pozwalających na realizację prawa głosu podczas podejmowania konkretnych uchwał, tzn. wciśnięcie jednego z klawiszy oznaczonych jako: ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ;
  • serwera;
  • stacji zarządzającej, umieszczonej na sali, w której odbywa się WZ; jej bezpośrednią obsługą zajmują się osoby oddelegowane do tych czynności przez firmę Votum; stacja ta umożliwia, przygotowanie raportów i statystyk z głosowania.

O FIRMIE

OFERTA

OPIS SYSTEMU

REFERENCJE

KONTAKT


Copyright by Votum Sp. z o.o. 1996-2006