Votum Sp. z o.o.
30-209 Kraków, ul. Malczewskiego 9
tel/fax: 012 625 43 91
mobil: +48780066477
OFERTA

Oferowana przez Votum sp. z o.o. obsługa techniczna WZ obejmuje obsługę WZ przy pomocy skomputeryzowanego systemu obsługi głosowań "NetVote", w tym w szczególności:
  • instalację i obsługę na bieżąco systemu "NetVote";
  • udostępnienia, na czas trwania WZ, akcjonariuszom obecnym na WZ lub ich pełnomocnikom kart dystansowych z informacją dotyczącą ilości głosów im przysługujących;
  • prowadzenie głosowania (rejestrowanie i podliczanie głosów);
  • sporządzanie dla Przewodniczącego WZ i/lub Komisji Skrutacyjnej raportów z wyników głosowania.

O FIRMIE

OFERTA

OPIS SYSTEMU

REFERENCJE

KONTAKT


Copyright by Votum Sp. z o.o. 1996-2006